Algemeen

Landal GreenParks B.V. (Kamer van Koophandel 27052417), hierna te
noemen Landal GreenParks, verleent u hierbij toegang tot de websites
van Landal GreenParks en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Landal GreenParks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de
inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Landal GreenParks spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Landal GreenParks.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen
bij Landal GreenParks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Landal GreenParks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.