Klachtenprocedure

Bent u ondanks de zorg en inspanning van Landal GreenParks niet geheel tevreden over uw vakantieverblijf? U kunt er dan voor kiezen om een klacht in te dienen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

Stap 1

Klachten dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen.

Stap 2

Indien een klacht ondanks de inspanningen van het parkmanagement niet naar tevredenheid is opgelost, dan heeft u uiterlijk één maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid om de klacht schriftelijk in te dienen per post of mail o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. Uw klacht wordt altijd met de grootste zorg behandeld.

Contactgegevens
Landal GreenParks B.V.
Afdeling Gastenservice
Postbus 95991
2509 CZ Den Haag
gastenservice@landal.com
Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Stap 3

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek van het park de gelegenheid om de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
Bekijk de algemene voorwaarden
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.